Zooloji

Zooloji Nedir?

Zooloji diğer adıyla hayvan bilimi, biyolojinin bir alt dalıdır. Eski çağlarda yaşamış nesli tükenmiş ve günümüzde yaşayan tüm hayvanlar zoolojinin ilgi alanına girmektedir. Zoolojinin insan tarihi kadar eski olduğu düşünülmektedir. Bunun sebebi insanların merak ve araştırma eğilimleridir. Yunan, İran ve Mısır kültürlerinde hayvan incelemelerine dair araştırmalar, fikirler ve yazılı belgeler bulunmuştur.

İlk başlarda hayvanların; beslenme, davranış ve sağlıkları ile ilgilenen zooloji zamanla bir çok alt dala ayrılacak şekilde gelişmiştir. Günümüzde zoolojinin alt dalları var ve bu dallarla ilgilenen bilim adamları mevcut.

Zoolojinin Alt Dalları Nelerdir?

 • Akaroloji
 • Araknoloji
 • Entomoloji
 • Etoloji
 • Herpetoloji
 • İhtiyoloji
 • Mammaloji
 • Mirmekoloji
 • Nöroetoloji
 • Kuş bilimi
 • Paleozooloji
 • Paleontoloji
 • Protozooloji
 • Setoloji